Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail (Microsoft Office Outlook 2007)

 

- Hầu hết các chương trình thư điện tử đều yêu cầu người dùng khai báo tài khoản (username,password) và địa chỉ Mail Server để chúng thực hiện gửi và nhận thư. Chính vì lý do đó, bạn phải có tài khoản email cũng như phải biết được địa chỉ Mail Server của mình. ( Nếu chưa có tài khoản, bạn phải đăng ký. Nhắp vào đây để xem chi tiết.) Bạn nhắp vào đây để xem chi tiết.)

+ Bạn mở Microsoft Office Outlook 2007 và nhấn Next

+ Trong khung hội thoại được hiển thị, Bạn chọn Yes và nhấn Next.

+ Bạn check vào ô Manually configure server settings or additional server types và nhấn Next.

+ Bạn chọn Internet E-mail và nhấnNext.

+ Nhập thông tin vào các ô
Trong ô Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server, nhập địa chỉ server nhận email: mail.hua.edu.vn. Đây là địa chỉ Mail Server của Trường Đại Học Nông nghiệp
Lưu ý: Bạn Không check vào Require logon using Source Password Authentication(SPA)

+ Bạn nhấn More Settings...

Ở tab Outgoing Server bạn nhớ check vào My outgoing server (SMTP) requires authentication

+ Ở tab Advanced Server bạn nhớ check vào Leave a copy of messages on the server để lưu một bản trên server.

Bạn nhấn ok => Next => Finish để hoàn tất

 

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với Bộ phận quản trị mạng

P.215 Tầng 2 - Nhà hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại : 024.62617556 Email : Webmaster@vnua.edu.vn