HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL

 

Để có thể đổi được mật khẩu email cần phải làm các bước như sau:

1. Truy cập vào email cần đổi mật khẩu

2. Chọn mục Option

3. Chọn mục Personalize

4. Nhập mật khẩu mới vào mục Password và gõ lại mật khẩu này vào mục Confirm Password

5. Chọn mục Save để lưu lại thay đổi, chọn Finished để hoàn thành.

 

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với Bộ phận quản trị mạng

P.215 Tầng 2 - Nhà hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại : 024.62617556 Email : Webmaster@vnua.edu.vn