Từ ngày 04/07/2022 hệ thống Email VNUA sẽ chính thức chuyển qua hệ thống Office 365
hệ thống email cũ chỉ có thể dùng để xem lại mail cũ, không thể dùng để gửi và nhận email mới.
Tên truy cập:
@vnua.edu.vn
Mật khẩu:
Chú ý: Mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail (Microsoft Office Outlook 2007) | Đổi mật khẩu Email

Hướng dẫn đặt chế độ tự động trả lời cho Email | Quên mật khẩu | Đăng ký email

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ với

 Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng - P.215 Tầng 2 - Nhà hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại : 024.62617556  - Email : webmaster@vnua.edu.vn