Tên truy cập:
@vnua.edu.vn
Mật khẩu:
Chú ý: Mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail (Microsoft Office Outlook 2007) | Đổi mật khẩu Email

Hướng dẫn đặt chế độ tự động trả lời cho Email | Quên mật khẩu | Đăng ký email

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ với

 Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng - P.215 Tầng 2 - Nhà hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại : 024.62617556  - Email : webmaster@vnua.edu.vn